Årsmøte for 2019

Minner om årsmøtet for 2019 som avholdes fredag 21.02.2020 kl 18.00. sted og nærmere innkalling kommer senere.

Disse værvene er på valg:

  • Leder på valg 2 år
  • Nestleder på valg 1 år
  • Sekretær på valg 2 år
  • kasserer på valg 1 år
  • 1. styremedlem på valg 1 år
  • 2. styremedlem på val 2 år
  • 1. varamedlem på valg 1 år

Forslag til kandidater sendes til valgkomitéen på epost til: wsandtangen@online.no innen 15. januar. kandidatene må være forespurt og ha akseptert valget.

Forslag og saker sendes på epost til:  post@sarpsborg-hundeklubb.no og må være styret i hende innen 15. januar.