Årsmøte for 2019 Sarpsborg hundeklubb

Sarpsborg Hundeklubb Årsmøte 2019

Velkommen til årsmøte for 2019 i Sarpsborg hundeklubb.
Fredag 21.02.2020 kl. 18.00. Sted: Fellesforbundet sine lokaler, Hundskinnveien 94, Tunejordet.

Dagsorden:
1. Åpning
2. Valg av møteleder og referent
3. Godkjenning av innkallelse og dagsorden, valg av eventuelt tellekorps
4. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
5. Styrets årsberetning legges fram på årsmøtet
6. Aktivitetskomiteens årsberetning og lydighetskomiteens årsberetning legges fram på årsmøtet
7. Regnskap, revisors beretning legges fram på årsmøtet
8. Behandling av kontingent
9. Valg

 

Etter møtet blir det bevertning og tid til hyggelig hundeprat. Velkommen!

i henhold til kubbens lover, sendes det ikke ut regnskap, valgkomiteens innstilling eller årsberetninger sammen med dagsorden. Dette legges fram på årsmøtet.