Den "gamle" Sarpsborg Brukshundklubb

Sarpsborg Hundeklubb ble stiftet rett etter krigen i 1945, og er en av landets eldste hundeklubber. Den ble startet under navnet Sarpsborg Brukshundklubb. På 70- tallet ble navnet endret til Sarpsborg Hundeklubb da en del av klubbens medlemmer mente klubben ville få flere medlemmer hvis den hadde et navn som ikke kun var knyttet opp mot brukshund.

Klubben hadde god oppslutning og jevn drift fram til begynnelsen på 80- tallet. På den tiden skjedde det en utvikling hvor det ble flere klubber og grupper innen spesialhundrasene.  Fra siste medlemsmøte 11.08.84, med foredragsholder uten annen oppslutning i styremedlemmene, ble klubben liggende i "dvale" fram til 1992.

Den "nye" Sarpsborg Hundeklubb

Våren 1992 var det en gjeng som mente at Sarpsborg Hundeklubb på nytt kunne bli en levedyktig klubb. Interimstyre ble valgt, og onsdag 26.08.92 var det årsmøte hvor 22 personer var tilstede. Innen utgangen av året besto klubben av 44 medlemmer.

Første store løft for klubben, var bygging av agility-bane, og skaffing av tilhenger for transport av denne. Treningsplassen var ved Sandbakken barneskole med et leskur til pauser med kaffedrikking og hundeprat i temperaturer fra minus 20 til pluss 30 grader.

I 1995 fikk klubben vite at en brakke var til salgs, denne ble innkjøpt, men det dukket opp et problem da vi ikke fikk tillatelse av kommunen til å plassere brakka på skoleplassen. Klubben flyttet derfor treningene til grusbanen bak Hafslundsøy skole hvor brakka kom på plass med flombelysning. (Vi slapp derfor å leke apekatter i trærne for å henge opp lamper.) Sommeren 1999 fikk klubben muligheter til å kjøpe ytterligere 2 brakker som har blitt bygd sammen med den første, slik at vi i dag har en fin hytte på ca. 50 m2.

Nå har klubben nok en gang vært på flyttefot. Denne gangen til Kalnesskogen hvor vi leier et område der vi har opparbeidet en fin treningsplass med lysmaster til mørke høst og vinterkvelder.