Hva er brukshundesport?

Brukshundsport er et program i nordiske grener.

Det konkurreres i 4 klasser fra laveste kl D, C, B og A

Konkurransen består av en lydighetsdel med forskjellige vanskelighetsgrader etter hvilken klasse ekvipasjen starter i.

Feltsøk

Hunden skal søke (finne) gjenstander i et avgrenset område. Antall gjenstander, størrelse på feltet og søkstid avhenger av hvilken klasse det konkurreres i.

Sporsøk

En person går spor og legger ut skogspinner etter mål som hunden skal finne. Antall pinner og lengde på sporet avhenger av hvilken klasse det konkurreres i.

Her søker hunden med snuta langs bakken.

Rundering

Rundering er søk etter mennesker som er gjemt ute i terrenget i et avgrenset område som er 100m bredt. Lengden på feltet og antall personer avhenger av hvilken klasse det konkurreres i.

Her søker hunden med snuta høyere i terrenget.

Arrangement

Det arrangeres NM hvert år.

De fire nordiske landene Sverige, Danmark, Finland og Norge har Nordisk Mesterskap hvert år med et forenklet program.

Ta gjerne kontakt med klubben, hvis dette kan være noe du har lyst til å være med på.

[tribe_mini_calendar count="1" category="bruksstevner"]