Lover for Sarpsborg Hundeklubb

Vedtatt av årsmøtet den 28. november 1992

Endret av årsmøtet i 1995, 2006, 2008 og 2017