Årsmøte for 2019

Minner om årsmøtet for 2019 som avholdes fredag 21.02.2020 kl 18.00. sted og nærmere innkalling kommer senere. Disse værvene er på valg: Leder på valg 2 år Nestleder på valg 1 år Sekretær på valg 2 år kasserer på valg 1 år 1. styremedlem på valg 1 år 2....
Read More >>