Styret 2017

Funksjon Navn Tlf Epost
Leder Wenche Sandtangen 917 36 590 wsandtangen@online.no
Nestleder Pål Hodne 971 46 763 paal@studiohodne.no
Sekretær Emilie Gjerløw 481 89 174 post@sarpsborg-hundeklubb.no
Kasserer Ann Charlott Edvardsen 416 04 171 Epost
Styremedlem Iris Karlsen 995 88 045 iriskarlsen@hotmail.com
Styremedlem Henrik Oskar Dahlstrøm 903 60 445
Styremedlem Camilla Bure Karlsen  camilla.bure@gmail.com
1. vara Solveig Gjerløw  sol_k_g@hotmail.com
2. vara Mona Storåsli monas-69@hotmail.com
Revisor Wenche Kraggerud 918 06 478

Aktivitetskomite 2017

Funksjon Navn Tlf Epost
Medlem Wenche Sandtangen 917 36 590 wsandtangen@online.no
Medlem Pål Hodne 971 46 763 paal@studiohodne.no
Medlem Emilie Gjerløw 481 89 174 post@sarpsborg-hundeklubb.no
Medlem Ann Charlott Edvardsen 416 04 171 Epost
Medlem Ingar Oliversen 416 44 452 ingar@tegler.no
Medlem Liv Lund 950 50 817  lrund@frisurf.no
Medlem Camilla Bure Karlsen camilla.bure@gmail.com

Valgkomite 2017

Navn Tlf Epost
Wenche Sandtangen 917 36 590 wsandtangen@online.no
Pål Hodne 971 46 763 paal@studiohodne.no
Ann Charlott Edvardsen 416 04 171 Epost