Årsmøte i Sarpsborg Hundeklubb

Til medlemmer i Sarpsborg Hundeklubb

 

Årsmøtet for 2017 avholdes fredag, den 9. februar 2018 i kantinen til Fellesforbundet på Sørlietorget. 

Saker som ønskes behandlet på Årsmøtet må sendes til sekretær på epost post@sarpsborg-hundeklubb.no eller post. Forslag til valg må sendes valgkomiteen ved Pål på epost paal@studiohodne.no eller post. 

Alle forslag må være styret/valgkomiteen i hende/poststemplet senest:

                fredag, den 5. januar 2018

Alle kandidater til valg skal være forespurt og ha godtatt å bli sendt inn til valg. 

 

På valg er:
Leder (for 2 år)
Nestleder (for 1 år)
Kasserer (for 1 år)
Sekretær (for 2 år)
Første. Styremedlem (for 1 år)
Andre. Styremedlem (for 2 år)
Tredje. Styremedlem (for 2 år)
2 Varamedlemmer (for 1 år)

 

3 Medlemmer til Aktivitetskomiteen (for 2 år)
3 Medlemmer til Aktivitetskomiteen (for 1 år)
1 Revisor og 1 Vararevisor (begge for 1 år)

 

Valgkomite bestående av
Leder, 
2 Medlemmer
og 1 Varamedlem (alle for 1 år)

Fullstendig innkallelse sendes ut senere.

Styret